کلینیک تهران
بلوار فردوس غرب بعد از بزرگراه ستاری چهاراه شقایق ساختمان پارسیان ورودیA طبقه2 واحد 24A 09123149635
021-44173909
کلینیک بندرعباس
چهاراه فاطمیه - ساختمان پزشکان کیان - طبقه چهارم - کلینیک ایران مهر
09123149635
0761-2249626
09177674369
کلینیک تبریز
تقاطع خیابان پاستور جدید و دکتر شریعتی - برج آریا طبقه دوم
09123149635
0411-5545897
09145000556
09145000557
کلینیک کرمانشاه
بزودی
0
0
0
کلینیک سنندج
انتهای خیابان حافظ مرکز جراحی آرا
09123149635
0871-6667820-23
09199177165
09178554412
چهاراه فاطمیه - ساختمان پزشکان کیان - طبقه چهارم - کلینیک ایران مهر
counter